Javni razpis - povabilo k oddaji ponudbe

Na Portalu javnih naročil je bilo dne 30. 1. 2018, pod številko JN000523/2018-W01, objavljeno javno naročilo male vrednosti na podlagi 47. člena ZJN-3 za izvedbo

»Izdelava aplikacij, filmov, fogscreen in fotosistema, nabava in vgradnja opreme ter sinhronizacija«.

Vabimo Vas, da podate Vašo PONUDBO v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.


Ponudbe je treba oddati najkasneje do ponedeljka, 12. 2. 2018, do 12. ure.


Javno odpiranje ponudb bo dne 12. 2. 2018 ob 13.00 v prostorih naročnika na naslovu ZUKD GRAD, Grad 174, 9264 Grad.

 

Kontaktna oseba: Danijela Krpič 

Tel: 02 553 10 07, 051 340 101

E-pošta: zukd@vulkanija.si

 

Razpisna dokumentacija:

- Javno naročilo - novo

- Obrazci

- Popis opreme in storitev (PDF)

- Popis obreme in storitev (Word)

- Obrazci za reference (PDF)

- Obrazci za reference (Word)

Želiš obiskati naš doživljajski park Vulkanija?

Preveri zasedenost in rezerviraj svoj termin.

X

Všečkaj nas!