Geološki muzej

Geološki muzej se nahaja v Lednarjevi usnjarni in predstavlja geologijo Goričkega.

Lednarjeva usnjarna izvira iz začetka 20. stoletja in je bila razdeljena na bivalni in obrtniški del, v katerem je bila usnjarna. Ohranjeni so betonski bazeni, v katerih so strojili in barvali kože. Usnje so uporabljali predvsem za izdelavo čevljev.

V geološkem muzeju/Lednarjevi usnjarni se nahajajo Olivinova soba, Geološka soba, Olijeva kuhinja, usnjarna in razstavni prostor.

 

OLIVINOVA SOBA

Olivin je značilen magmatski mineral. Precej pogost je tudi v meteoritih, ki so neme priče nastanka našega Osončja izpred 4,6 milijard let. Je trdne raztopina dveh mineralov – forsterita in fayalita.

Kleopatra ga je cenila bolj kot zelene smaragde.

Z vulkanskimi izbruhi pri Gradu na Goričkem je v obliki olivinovih nodul prišel na površje iz Zemljinih globin.

 

GEOLOGIJA

Na površju Goričkega prevladujejo terciarni sedimenti in sedimentne kamnine, med katerimi so najpogostejši prod, pesek, melj, glina, peščenjak, konglomerat in apnenec. Izpred 3 milijonov let so ostanki najmlajšega vulkanizma na območju Slovenije – bazaltni tufi pri Gradu. Najstarejše kamnine pa so iz starega zemeljskega veka – metamorfne kamnine (kremenovo-sericitni filiti) iz Sotine.

Na območju Goričkega so ohranjeni tudi fosili iz nekdanjega Panonskega morja. Pred približno 5 milijoni let so tod lomastili dinoteriji in mastodonti, daljni sorodniki današnjih slonov.

 

OLIJEVA KUHINJA

Kamnine na Zemlji stalno krožijo. Na oceanskem dnu stalno nastajajo nove magmatske kamnine, drugod le-te tonejo v Zemljino globino in se ponovno talijo. Ob velikih tlakih ali pri povišani temperaturi nastajajo metamorfne kamnine.

V sedimentnih kamninah pa je zapisana zgodovina razvoja življenja.

Oli in njegov kuharski pomočnik sta za obiskovalce pripravila kuharski tečaj in nam na igriv a poučen način predstavljata, kako nastanejo posamezne vrste kamnin.

 

POTEP PO GORIČKEM

Oli je v prostem času zagrizen fotograf. Predstavlja nam pokrajino in naravne ter kulturne znamenitosti Goričkega.

Ali veste, koliko je krtin na Goričkem? Oli zagotovo ve.

Pa kaj vse je našel in fotografiral. Gotovo boste uživali v filmu o Goričkem.

 

RAZSTAVA

Na podstrešju Lednarjeve usnjarne je lep razstavni prostor, kjer so razstavljeni izdelki dijakov Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana. Dijaki vsako leto pridejo na Goričko, kjer imajo šolo v naravi. Tu izpod njihovih rok nastane veliko zanimivih predmetov, fotografij in drugih izdelkov.

Tokrat so na razstavi izdelki črne keramike ter izdelki letošnjega tabora, ko so izdelali fotoknjige, filme in druge izdelke na temo IZ ZEMLJE.

Vabljeni!

 

Želiš obiskati naš doživljajski park Vulkanija?

Preveri zasedenost in rezerviraj svoj termin.

X

Všečkaj nas!